Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL. SIN-NL streeft naar:

  • verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten
  • registratie, onderzoek en preventie van medische fouten

Neuroloog Jan Kuks UMCG staat met toestemming van de Nederlandse rechter (2009) op de online zwarte lijst van SIN-NL. Aanleiding is het verzwijgen van de  neurologische en cardiologische  gevolgen van experimentele neurochirurgie bij Sophie Hankes, juriste-voorzitter van SIN-NL.
De operatie werd verricht door de Duitse neurochirurgen Prof M. Samii en dr M. Tatagiba, zonder informed consent. Nederlandse rechters verbieden – onrechtmatig- publicatie van feiten en documenten mbt  het falen van Kuks en  kiezen voor censuur in strijd met de vrijheid van meningsuiting.  Nederland is in dit opzicht geen rechtsstaat, zie www.rechterhenkwammes.info,  artikel in Tijdschrift voor Gezondheidszorg 2011 –  Dwaling bij rechters , en zie www.rechterunikenvenema.com  
Falend neuroloog Kuks kiest voor graaien en incasseert 150.000 euro als onrechtmatig opgelegde dwangsom!

KNMG-Eed-van-Hippocrates-600

De Eed van Hippocrates, opgenomen in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst

Journalist W. Wansink constateerde  11 jan. 2013, congres NIVAZ: Nederland is een mediacratie.

Wikipedia: Het begrip mediacratie of media-democratie is een uitdrukking van het idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld dat het de media zelf (als collectieve actor) zijn die de macht hebben in een land.

NB 1.7.2012  Rijkman Groenink ex-ABN Amro (30 miljoen euro bij vertrek) is voorzitter van het ANP.

Derhalve is SIN-NL genoodzaakt tot publiceren van www.jankuks.com. Deze website bevat uitsluitend publicaties in reguliere media over falend neuroloog Kuks en slachtoffers van medische fouten. Nadere informatie: www.sin-nl.org, www.profsamii.dewww.professorsamii.info,   madjidsamiisociety.com,
www.tatagiba.dewww.ini-hannover.info, www.jankuks.nlwww.drkuks.com.